Matichescu, Marius Lupşa and Totoreanu, Anda

Political representation of ethnic minorities and socio-demographic groups in the Romanian parliament


Galičić, Drino

De jure vs. de facto minority protection in Bosnia and Herzegovina


Vidau, Zaira

What kind of involvement for national minorities in the political decision-making process? : an overview of the case of the Slovenes in Italy


Žagar, Mitja

Inclusion, participation and self-governance in plural societies : participation of national minorities in the CEI area


Alber, Elisabeth

South Tyrol's negotiated autonomy


Wutti, Daniel

Between self-governance and political participation : the Slovene minority in Carinthia, Austria


Bešter, Romana and Komac, Miran and Pirc, Janez

The political participation of the Roma in SloveniaVukas, Budislav

Provisions of the International Law Concerning the Legal Status of the Burgenland Croats in Austria


Druškovič, Drago

O upoštevanju manjšine kot subjekta lastne usode


Benko, Vladimir

Nekateri mednarodnopravni vidiki avstrijskih obveznosti glede slovenske manjšine


Domini, Mirjana

Diskriminacija gradišćanskih Hrvata kao narodne manjšine u Austriji


Nećak, Dušan

Manjšinsko varstvo v Avstriji po točki 3 člena 7 avstrijske državne pogodbe


Zorn, Tone

O Slovencih na avstrijskem Štajerskem


Zorn, Tone

Manjšinska šolska problematika na avstrijskem Koroškem


Klemenčič, Vladimir

Kritika uradnih avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951, 1961 in 1971 glede na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik


Stergar, Janez

Kršitve določb točke 5 člena 7 avstrijske državne pogodbe