Issues - Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies

Zavratnik, Simona

“Manjšina-večina-matica”: podobe istovetnosti in tujosti : (med Slovenci na avstrijskem Koroškem)


Zupančič, Jernej

Identiteta je merljiva. Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identitete


Zupančič, Jernej

O Geografskem atlasu Slovenije


Žagar, Mitja

Kulturna dejavnost italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji : opredelitve, načela, cilji in strategije slovenske manjšinske kulturne politike


Kurinčič Mikuž, Sonja, Lazić, Marinka

Bibliografija sodelavcev INV 1997


Kosin, Marko

Slovenska manjšina v slovensko-italijanskih odnosih : (kronološki pregled za obdobje od osamosvojitve 1991 do konca 1995)


Kržišnik-Bukić, Vera

Slovenci na Hrvaškem in slovensko narodno vprašanje


Larcher, Dietmar

Enjoying the tower of Babilon : the role of minorities in a globalized world


Medica, Karmen

Sociološki prikaz jezikovne podobe Istre


Medved, Felicita

Razprava o multikulturalizmu in individualnih človekovih pravicah


Neumann, Iver

Towards a new story of the European self. An interview with dr. Iver Neumann


Reiterer, Albert F.

Ethnicity as a life – world : a phenomenological approach to a theory of ethnic identity


Mejak, Renata

Pogledi prebivalcev Monoštra na sosednjo Slovenijo


Šumi, Irena

“…ker živimo na tromeji”: poznavanje, vrednotenje in raba slovenskih kodov pri starših otrok – slušateljev zasebnega pouka slovenščine v Kanalski dolini


Wakounig, Vladimir

Manjšinsko šolstvo na Koroškem : trendi – vprašanja – perspektive


Cordell, Karl

Constitutional protection, education and the preservation of identity: the German minority in Poland today


Kaiser, Astrid

Bildung für die Menschenrechte


Klemenčič, Matjaž

Župnik Jurij Trunk in prva svetovna vojna


Klopčič, Vera

Svet Evrope in narodne manjšine