Issues – Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies – inštitut za narodnostna vprašanja