Primerjalna analiza vitalnosti - produkcije, reprodukcije, transformacije - etničnih skupnosti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji : študija primerov: Lendava, Slovenska Istra, Monošter, Železna Kapla-Bela - Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies

Issue 47

Primerjalna analiza vitalnosti – produkcije, reprodukcije, transformacije – etničnih skupnosti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji : študija primerov: Lendava, Slovenska Istra, Monošter, Železna Kapla-Bela

Author: Medvešek, Mojca