Blog

Od leta 1960 Inštitut za narodnostna vprašanja izdaja revijo Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja, ki objavlja širok nabor znanstvenih prispevkov s področja etničnih študij, posebno pozornost pa posveča temam iz t.i. alpsko-jadransko-panonskega prostora. Pri njenem uredniškem odboru sodelujejo številni ugledni strokovnjaki in vrhunski znanstveniki, kot npr. znameniti avtor na področju multikulturalizma prof. William Kymlicka, posebni poročevalec Združenih narodov za manjšinska vprašanja prof. Fernand de Varennes, svetovna avtoriteta na področju jezikovnih politik prof. Colin Williams in številni drugi.

Arhiv

Prebrskajte prejšnje številke. Izberite glede na avtorja, leto ali ključne besede.

Povabilo k oddaji

Pri reviji Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja, vas vabimo k oddaji znanstvenih prispevkov s področja etničnih študij, študij nacionalizma, migracij in multikulturalizma, varstva narodnih, jezikovnih in verskih manjšin in sorodnih tem. Posebej nas zanimajo prispevki po etničnih in narodnih manjšinah v t. i. alpsko-jadransko-panonskem prostoru in primerjalne študije, ki se deloma ali v celoti nanašajo na ta prostor.

Vse prispevke anonimno pregledata dva recenzenta.

Preberite si več o reviji in navodila za avtorje.

Image

Povabilo k oddaji

Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih prispevkov za številko revije, ki bo izšla junija 2018 na temo migracij. Avtorje vabimo k oddaji del na temo industrije migracij, spremenjenih migracijskih gibanj po izbruhu vojne na Bližnjem Vzhodu in s tem povezani spremenjeni vlogi sredozemske in balkanske migrantske poti.          

Rok za oddajo prispevkov je 31. januar 2018.
Za več informacij nas lahko kontaktirate na
editorTD@guest.arnes.si.